הבהרה חשובה - דרושים למילואים

הבהרה חשובה!

אתר זה נועד לקשר בין חיילי מילואים לבין נציגי יחידות מילואים לשם הצבה מחדש או סיפוח, על מנת לסייע במיצוי כוח האדם תוך כדי היענות לרצונותיו האישיים של החייל ולצרכי היחידות.

על ידי יצירת קשר ישיר בין החייל לבין נציג היחידה, יכול האחרון לבקש למשוך את החייל אליו - בקשה אשר עשויה להתממש לטובת שני הצדדים.

סיפוח - שירות מילואים חד פעמי עם יחידה כלשהי - הינו פתרון קל יחסית, ומאפשר לשני הצדדים לבחון את הקשר לשם הצבה מחדש. 

עם זאת, הצבה מחדש ביחידת מילואים דורשת מספר תנאים הכרחיים:

-  שירות של שנתיים לפחות ביחידת המילואים הנוכחית.

-  אישור לשיבוץ מחדש לאחר ראיון מסכם עם מפקד היחידה.

-  העברת חייל המילואים בין ליחידה הדורשת תיערך רק לאחר אימות פרטיו האישיים וראיון עם נציג היחידה.

-  שיבוץ במילואים לאור המקצוע האזרחי מתאפשר רק במקרים מסוימים.

כמובן כי גם אם התקבלו כל התנאים הנ"ל אין כל הבטחה כי בקשת החייל תתממש - גם אם היחידה מסכימה להעברה ויחידה אחרת מעוניינת בקליטה, לא תמיד תאושר הבקשה ע"י גורמים שלישותיים שמעל ליחידה, מסיבות הקשורות לצרכי כוח אדם בצבא, כגון: מצבת היחידה בה החייל משרת (לרוב לא יגרע חייל מיחידה בה חסרים חיילים), מקצוע החייל (לא יועבר חייל בעל מקצוע הנחוץ ליחידה אחת ליחידה בה אין בו צורך), הכשרת החייל (לא יועבר חייל חסר הכשרה מקצועית לתפקיד מקצועי).

אין לציין באתר מספרי יחידות, מיקום, כמויות, ייעוד, תורת לחימה או כל חומר סודי אחר! זיכרו: כל המוסר מידע מסווג לגורמים שאינם מוסמכים לכך, עובר על חוק ביטחון המדינה ופוגע במדינה.

לעורך האתר אין שום אחריות על המידע המפורסם. פרסום כל מידע הינו באחריותו הבלעדית של הכותב. במקרה של דין ודברים עם רשויות החוק, העורך אינו נושא בכל אחריות שהיא.

ובאם סייעתי אפילו לחייל מילואים אחד – דיינו.