תפקידים פנויים ב- 810

חייל מילואים לוחם חי"ר מפרסם המודעה 810, בכל מקום 16-01-2015