תפקידים פנויים ב- 9204

נציג יחידה אנשי חימוש מפרסם המודעה 9204, בכל מקום 03-05-2018