הצג רק  נציג יחידה חייל מילואים

תפקידים עבור מילואים בקבע

חייל מילואים אני מעוניין לחזור לשירות כנהג מפרסם המודעה חיים וויס, בכל מקום 25-08-2019